Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zapolice  www.zapolice.pl
Strona główna
Urząd Gminy Zapolice
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Konta bankowe
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownicy Urzędu
Rada Gminy Zapolice
Przewodniczący Rady
Radni
Komisje Rady
Młodzieżowa Rada Gminy Zapolice
Radni
Sołectwa
Sołtysi
Wykaz nazw miejscowości
Wykaz sołectw
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Uchwały 2014-2018
Uchwały 2010-2014
Uchwały 2006-2010
Uchwały 2002-2006
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja przestrzenna gminy - mapy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Inne
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Rejestr szkół i placówek niepublicznych
Zamówienia publiczne
Zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Sprzedaż nieruchomości, przetargi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Oferty inwestycyjne
Zawiadomienia
Petycje
Organizowanie zgromadzeń
Ewidencja dróg
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o naborze
Wybory
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Jak załatwić sprawę ?
Wzory wniosków i formularzy
Ochrona środowiska
Oświata
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Strona główna
 
ZAPOLICE
NAZWA GMINY Zapolice
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie, pow. zduńskowolski
KOD 98-161
MIEJSCOWOŚĆ Zapolice, Plac Strażacki 5
KONTAKT tel./fax +48 (043) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl
Wójt Gminy

Witold Oleszczyk
Telefon: (43) 823-19-82

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Hryniuk
Telefon: (43) 823-19-82
Sekretarz Gminy

Janusz Parada
Telefon: (43) 823-19-82

Skarbnik Gminy Barbara Olbińska
Telefon: (43) 823-19-82

GODZINY PRACY URZĘDU:

PONIEDZIAŁEK 8:00-16:00

POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7:30 - 15:30

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-16 09:47:00 Informację zaktualizowano 2015-02-18 22:46:50, wprowadzający: Administrator serwisu BIP
wersja do druku