Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.zapolice.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2015-12-28 17:31:39

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-23 18:25
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Urzędu Gminy Zapoli  więcej >
2015-12-28 17:26:14

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-17 14:59
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę
drogi gminnej we wsi Paprotnia” p  więcej >
2015-12-23 18:25:17

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-23 18:25
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Urzędu Gminy Zapoli  więcej >
2015-12-22 14:18:33

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-17 14:54
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie
pn.:  „Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy oczyszczalni ścieków w   więcej >
2015-12-21 12:34:33

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-14 09:47
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i
ulic na terenie Gminy Zapolice w latach   więcej >
2015-12-21 08:43:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Sołtysi

Administrator serwisu BIP
autor: Katarzyna Kowalska
Informację dodano do Biuletynu 2011-05-09 07:47
Nazwa sołectwa  Nazwisko i imię
sołtysa Nazwiska i imiona członków Rady
Sołeckiej    BELEŃ   MOSIŃSKA   więcej >
2015-12-17 14:59:14

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-17 14:59
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę
drogi gminnej we wsi Paprotnia” p  więcej >
2015-12-17 14:54:37

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-17 14:54
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie
pn.:  „Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy oczyszczalni ścieków w   więcej >
2015-12-16 10:32:25

Aktualizacja informacji w dziale:
2014

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2014-08-04 20:22
Zarządzenie Nr 505/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych   więcej >
2015-12-15 14:51:15

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-02 12:43
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy części istniejącej szkoły  więcej >
2015-12-14 15:56:53

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-14 15:56
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.20.201  więcej >
2015-12-14 15:56:01

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-14 15:56
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.20.201  więcej >
2015-12-14 09:47:00

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-14 09:47
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i
ulic na terenie Gminy Zapolice w latach   więcej >
2015-12-09 13:24:46

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-02 15:28
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni
zewnętrznej na terenie gminy Zapolice   więcej >
2015-12-08 15:29:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia wójta 2014-2018

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-11-05 10:31
Obwieszczenie Nr 149/2015 o wydaniu przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne  więcej >
2015-12-07 12:41:54

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-02 15:28
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni
zewnętrznej na terenie gminy Zapolice   więcej >
2015-12-03 14:58:49

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-03 14:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP.271.20.2015  Nazwa zadania: W  więcej >
2015-12-02 15:28:47

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-02 15:28
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni
zewnętrznej na terenie gminy Zapolice   więcej >
2015-12-02 12:44:20

Aktualizacja informacji w dziale:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-02 12:43
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy części istniejącej szkoły  więcej >
2015-12-02 12:43:33

Dodanie informacji do działu:
2015

Administrator serwisu BIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-12-02 12:43
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy części istniejącej szkoły w Za  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 4494
następne >     100>>     300>>