Sprzedaż nieruchomości, przetargi
2015-05-21 10:34:38
Wykaz Nr 2/2015 nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Wykaz Nr 3/2015 nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Wykaz Nr 4/2015 nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w tryb  ...więcej

2015-02-13 11:59:40
Zawiadomienie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zapolice zawiadamia, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zapolicach został wywieszony wykaz nr 1/2015 nieruc  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2013-12-10 12:39:33
Wójt Gminy Zapolice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Zapolice"Zamawiający wybrał do realizacji  ...więcej

Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2013 r.
2013-11-22 11:27:42
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 19  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2013-09-09 13:37:15
Opis nieruchomości:Obręb geodezyjny Paprotnia, wieś Marżynek, działka nr 39/15 Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2013 roku o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Zapolice,Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice.  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2013-07-24 14:36:38
Opis nieruchomości : Obręb geodezyjny nr 11 - Ptaszkowice, gm, Zapolice, powiat zduńskowolski. Działka o numerze ewid. 103/6 o pow. 0,4653 ha, zabudowana wolnostojącym, murowanym, parterowym z piętrową częścią od strony północnej, nie pod  ...więcej

2013-06-17 14:12:32
Wykaz Nr 1/2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.    ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2013-04-10 12:25:07
Opis nieruchomości:Obręb geodezyjny nr 19 - Zapolice, ul. Główna nr 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2013 roku o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Zapolice,Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice.  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2013-04-10 12:21:04
Opis nieruchomości : Obręb geodezyjny nr 11 - Ptaszkowice, gm, Zapolice, powiat zduńskowolski . Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2013 roku o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Zapolice,Plac Strażacki 5,98-161 Zapolice.   ...więcej

2013-01-07 14:17:38
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Zapolice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: dwóch pomp obiegowych LFP Leszno - typ 50POT120 A/B oraz pięciu kolumn węgłowych składających się z butli ciśnieniowej i głowicy sterującej F  ...więcej

2012-11-22 11:48:34
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Zapolice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: dwóch pomp obiegowych LFP Leszno - typ 50POT120 A/B oraz pięciu kolumn węgłowych składających się z butli ciśnieniowej i głowicy sterującej F  ...więcej

W dniu 30 października 2012 roku o godz. 10,00 w Sali Urzędu Gminy Zapolice , Plac Strażacki 5 , 98-161 Zapolice , został przeprowadzony przetarg ustny , ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zapolice , gm. Zapolice wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze SR1 Z/00018596/2
2012-11-07 11:43:20
  ...więcej

W dniu 30 października 2012 roku o godz. 13,00 w Sali Urzędu Gminy Zapolice , Plac Strażacki 5 , 98-161 Zapolice , został przeprowadzony przetarg ustny , ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zapolice , gm. Zapolice oznaczonej numerem 233/6 , dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze SR1 Z/00016247/7
2012-11-07 11:40:44
  ...więcej

W dniu 29 października 2012 roku o godz. 10,00 w Sali Urzędu Gminy Zapolice , Plac Strażacki 5 , 98-161 Zapolice , został przeprowadzony przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Paprotnia wieś Marżynek , gm. Zapolice wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze SR1 Z/00020065/8
2012-11-07 11:40:18
  ...więcej

Wójt Gminy Zapolice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice
2012-09-25 13:38:07
  ...więcej

Wójt Gminy Zapolice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice
2012-09-25 13:37:18
  ...więcej

Wójt Gminy Zapolice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Marżynek obręb geodezyjny Paprotnia gm. Zapolice
2012-09-25 13:35:50
  ...więcej

2012-06-20 10:47:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Zapolice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie ładowacza chwytakowego zaczepianego marki „CYKLOP” typ: T-214. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Paprotnia wieś Marżynek
2012-05-31 11:09:18
  ...więcej

2012-05-22 12:18:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Zapolice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie ładowacza chwytakowego zaczepianego marki „CYKLOP” typ: T-214. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl