Konta bankowe
Konta bankowe
 

Wykaz rachunków bankowych Gminy Zapolice


Poniżej przedstawiamy wykaz rachunków bankowych Gminy Zapolice na które  można dokonywać wpłat z różnych tytułów:


Na rachunek w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli Filia w Zapolicach nr:


21 92790007 0060 6114 2000 0020


winny być dokonywane wpłaty  z tytułu: udostępniania danych osobowych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego.


Na rachunek w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli Filia w Zapolicach nr:


71 92790007 0060 6114 2000 0090


winny być dokonywane wpłaty z tytułu: podatków i opłat lokalnych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy, sprzedaży składników majątku, opłaty skarbowej.


Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.


Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunek Gminy Zapolice są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez Ludowy Bank  Spółdzielczy w Zduńskiej Woli.

 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Autor: Barbara Olbińska | Data wprowadzenia: 2012-05-14 11:11:30.
Data wprowadzenia: 2012-05-14 11:11:30
Autor: Barbara Olbińska
Opublikowane przez: Rafał Kryziński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl