Organizowanie zgromadzeń
Organizowanie zgromadzeń
 

Organizowanie zgromadzeń

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia gminne centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru  PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje gminne centrum zarządzania kryzysowego w Zapolicach
na numer telefaksu:  43/823-19-82
lub e-mail: urzad@zapolice.pl

 

Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP | Autor: Janusz Parada | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:51:52.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:51:52
Autor: Janusz Parada
Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl