Zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zobacz:
   2015
   2014
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl