Podatki i opłaty
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis
2013-06-12 13:45:33
  ...więcej

Podatek leśny
2012-09-10 11:58:36
I.Podstawa Prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365 i Nr 179 poz. 1484; z 2006 r. Nr 245 poz. 1775 i Nr 249 p  ...więcej

Podatek rolny
2012-09-10 11:21:56
I. Podstawa Prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56   ...więcej

Podatek od nieruchomości
2012-09-10 10:53:48
I. Podstawa Prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1  ...więcej

Wysokości opłat za odebrane ścieki
2011-03-15 08:04:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl