Pracownicy Urzędu
Pracownicy Urzędu
 

Samodzielne stanowiska pracy:

 1. Agnieszka Kubiak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Grzegorz Janowicz - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
 3. Jolanta Maciejewska - inspektor ds. gospodarki przestrzennej
 4. Henryka Kochelska - inspektor ds. społeczno-gospodarczych
 5. Danuta Nowicka - inspektor ds. ogólno-administracyjnych
 6. Michał Witkowski - inspektor ds. kadr, oświaty i kultury
 7. Monika Kobiera-Tyka – inspektor ds. gospodarki odpadami
 8. Anna Ziółkowska-Kardas - inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
 9. Rafał Kryziński - starszy informatyk
 10. Mirosław Kubiak - podinspektor ds. obronnych, zarzadzania kryzysowego i dróg
 11. Katarzyna Kowalska - referent ds. ewidencji ludności, archiwista i pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 12. Jakub Majewski – referent ds. gospodarki nieruchomościami
 13. Kinga Frątczak-Zamachowska – referent ds. ochrony środowiska

Stanowiska doradców i asystentów:

 1. Jolanta Szymańska – asystent wójta gminy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Referat Finansowy:

 1. Mirosława Bilant - zastępca skarbnika gminy
 2. Łucja Kowalska - inspektor ds. księgowości budżetowej
 3. Ewelina Świniarska - inspektor ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości
 4. Agnieszka Urbaniak - inspektor ds. płac i sprawozdawczości
 5. Alicja Sobczak - inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat
 6. Milena Skotnicka-Wałdoch - referent ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Pracownicy ds. pomocniczych i obsługi:

 1. Mariola Budka
 2. Zdzisław Fendor
 3. Waldemar Jamielucha
 4. Tomasz Stępień
 

Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP | Autor: Michał Witkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-17 11:31:05 | Data modyfikacji: 2015-10-01 09:27:09.
Data wprowadzenia: 2012-05-17 11:31:05
Data modyfikacji: 2015-10-01 09:27:09
Autor: Michał Witkowski
Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl