Zawiadomienia
Zawiadomienia
 

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAPOLICE

  1. Projekt
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice - kierunki polityki przestrzennej
  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice - uwarunkowania rozwoju
  4. Sieć elektroenergetyczna PGE
  5. Pismo z Polskiej Spółki Gazownictwa
  6. Obwieszczenie NR 496/2014 WÓJTA GMINY ZAPOLICE z dnia 09 kwietnia 2014 r.
 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2014-04-09 15:23:08 | Data modyfikacji: 2014-04-09 15:25:46.
 
 Zawiadominie Wójta Gminy Zapolice o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz użyczenia

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Autor: Jolanta Maciejewska | Data wprowadzenia: 2011-12-17 12:17:59 | Data modyfikacji: 2014-04-09 15:25:46.
 
Zawiadomienie o wydaniu przez Starostę Zduńskowolskiego decyzji nr 2/09 z dnia 14.09.2009 na realizację inwestycji drogowej przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 119008E Marżynek-Młodawin Górny-Wygiełzów w gminie Zapolice wraz z odwodnieniem powierzchniowym istniejących i projektowanych rowów przydrożnych. Etap I – Młodawin Górny – Wygiełzów”  

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2009-09-16 08:47:06 | Data modyfikacji: 2009-09-16 08:58:36.
 
 Zawiadomienie Wójta Gminy Zapolice o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie gminy w Zapolicach wykazu nieruchomości stanowiacych własność gminy, przeznaczonych do zbycia w Zapolicach i Wygiełzowie (plik PDF)

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Katarzyny Kowalskiej | Data wprowadzenia: 2009-05-26 15:39:26 | Data modyfikacji: 2009-09-16 08:58:36.
Data wprowadzenia: 2009-05-26 15:39:26
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Katarzyny Kowalskiej
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl