Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 

Informacja o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

  1. Informacja o konsultacjach
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
  3. Formularz konsultacji
  4. Informacja z przebiegu konsultacji
 

Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:12:15 | Data modyfikacji: 2015-10-15 13:36:10.
 

Protokół i informacja o przyznanych środkach na realizację zadań publicznych- 2015 rok

 

Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-13 08:46:35 | Data modyfikacji: 2015-10-15 13:36:10.
 
  1. Ogłoszenie w sprawie naboru członków komisji konkursowej
  2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy na 2015 rok 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2015-02-16 19:30:24 | Data modyfikacji: 2015-02-16 19:31:13.
 

Informacia z przebiegu konsultacii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie przyięcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


 

 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2014-10-22 11:55:37 | Data modyfikacji: 2015-02-16 19:31:13.
 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działanośc pożytku publicznego

 

  

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2014-10-03 12:14:33 | Data modyfikacji: 2015-02-16 19:31:13.
 

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118)


 

 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2014-09-09 19:45:24 | Data modyfikacji: 2015-02-16 19:31:13.
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 8 kwietnia 2014 roku. 


Pełna treść w formacie PDF

 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Autor: Anna Ziółkowska | Data wprowadzenia: 2014-04-08 15:18:32 | Data modyfikacji: 2014-04-08 15:19:52.
 

Zarządzenie Nr 477/2014 Wójta Gminy Zapolice z dnia z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacja zadań samorządu gminy na 2014 rok.


 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 15:00:29 | Data modyfikacji: 2014-03-05 08:21:26.
 
 Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:12:39 | Data modyfikacji: 2014-03-05 08:21:26.
 

 


Zarządzenie nr 281/2013 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy na 2013 rok.


Protokół z posiedzenia komnisji konkursowej i informacja  o wysokości przyznanej dotacji

 

Opublikowane przez: Rafał Kryziński | Data wprowadzenia: 2013-03-18 10:26:50 | Data modyfikacji: 2013-03-22 09:52:12.
Data wprowadzenia: 2013-03-18 10:26:50
Data modyfikacji: 2013-03-22 09:52:12
Opublikowane przez: Rafał Kryziński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl